Připojení datového uložiště

Sdílené složky na datových úložištích slouží administrátorovi (programátorovi) percepčního testu pro:
A) čtení stimulových souborů (zvukových záznamů. obrázků a videí) - složka musí mít povoleno čtení dat
B) čtení a zápis ptest souborů s definicí testu- složka musí mít povoleno čtení i zápis dat;
C) zápis výsledků testů - musí být povolen zápis dat (např. slepý zápis, file upload only)
Přístup do datového uložiště pomocí A) a C) se zakóduje v URL testu, je možné mít takto nasdílené různé složky. Přístup do datového uložiště pomocí B) - je pouze pro potřeby editoru.
Jsou podporovány tato datová uložiště:
 • CESNET owncloud
 • B2DROP (nextcloud)
 • pCloud (omezená podpora)

CESNET owncloud

CESNET nabízí uživatelům (studentům a zaměstnancům univerzit a dalším členům CESNET) datové úložiště owncloud https://owncloud.cesnet.cz/index.php/login s kapacitou až 100 GB.
 1. 1.
  Pokud uživatel ještě není registrován, pak je potřeba se registrovat jako uživatel na adrese https://owncloud.cesnet.cz/index.php/login autentikace pomocí účtu univerzity.
 2. 2.
  Vytvořit nový adresář/složku, případně zvolit existující adresář.
 3. 3.
  Vytvořit 2 linky pro sdílení, první s právem na čtení, druhý s právem na čtení a zápis
 4. 4.
  Vytvořit adresář nebo zvolit existující adresář pro výsledky (je možno zvolit stejný adresář jako v kroku 2
 5. 5.
  Vytvořit link pro sdílení s právem slepého zápisu (file upload only)
CESNET owncloud vytvoření sdílených linků
Linky vytvořené v kroku 3 a 5 zkopírovat do nastavení psychotest editoru
CESNET uložiště v PAVE

B2DROP

služba evropské infrastruktury nabízející základ 20GB a prémiovým uživatelům (na požádání organizace nebo komunity 100-500 GB).
 1. 1.
  Pokud uživatel ještě není registrován, pak je potřeba se registrovat jako uživatel na adrese https://b2drop.eudat.eu/ autentikace pomocí účtu univerzity v evropě (včetně českých).
 2. 2.
  Vytvořit adresář, nebo vybrat existující adresář s testy a stimuly
 3. 3.
  Vytvořit 2 linky, pro čtení (read only), pro čtení/zápis (allow upload and editing)
 4. 4.
  Vytvořit nebo vybrat adresář pro zápis výsledků - je možné zvolit stejný adresář jako v kroku 2 a 3 nebo jiný prázdný adresář
 5. 5.
  vytvořit 1 sdílený link s právem slepého zápisu (file-drop/upload only) viz poslední část video návodu.
B2DROP vytvoření sdílených linků
V nastavení psychotest editoru, zvolit poskytovatele B2DROP a zkopírovat linky vytvoření v kroku 3 a 5 zkopírovat do patřičných polí:
B2DROP uložiště v PAVE

pCloud

Veřejná služba, nabízející 10 GB zdarma, další prostor placený buď měsíčně, ročně, nebo jednorázově tzv. Lifetime.
 1. 1.
  Pokud nemá uživatel účet, tak registrace na https://www.pcloud.com
 2. 2.
  V adresáři Public vytvořit nový, např. Psychotesty
 3. 3.
  Kliknout na “Get public link”
 4. 4.
  Tento link zkopírovat do UI psychotestu jen pro čtení
Protože chybí link pro zápis a slepý zápis, lze pcloud použít pouze pro čtení existujících testů a stimulů a vytvoření unikátního linku pro přístup k percepčnímu testu.