Česká dokumentace

Referenční příručka editoru pro psychoakustické a psychovizuální testy

Následující dokumenty shrnují vlastnosti editoru PAVE.

Last updated