Edukační mód

V definici testu lze zvolit tzv. edukační mód, který na začátku nahraje vzorové hodnoty pro úkoly (tasky) a pak je uživateli zobrazí v průběhu testu. Těsně za prvním řádkem definice testu musí následovat:
type educational [soubor se vzorem vysledku]
Poté následuje běžná definice obrazovek např:
test demo9.edu.ptest
type educational demo9.edu.ptest..2022-06-23T07-49-45.432Z.presult
screen First Screen Description
stimulus 1.wav
task G - celková porucha
scale 0 3(0.5) 0 <u>norma</u> 0.5 <i>minim.</i> 1 mírná 2 <b>střední</b> 3 <b><u>"velmi těžká"</b></u>
task R - chraplavost / drsnost
scale 0 3(0.5) 0 <u>norma</u> 0.5 <i>minim.</i> 1 mírná 2 <b>střední</b> 3 <b><u>"velmi těžká"</b></u>
task diagnóza
values "mírná porucha se střední drsností","norma","střední celková porucha s mírnou drsností","střední celková porucha s těžkou drsností"
Při vykonávání testu se při stisknutí tlačítka Next nebo Finish zobrazí v tzv. edukačním módu vzorové výsledky, na škále se objeví v zelené barvě, ve výčtu se zobrazí zvýrazněné zelenou barvou, viz obrázek.

Soubor se vzorem výsledku .presult

Jakýkoliv vyplněný test a jeho data ve formátu .presult se mohou stát vzorem pro edukační mód.
Pokud je .presult umístěn ve stejném datovém uložišti jako definice testu, lze zadat přímo jméno souboru
test demo1PomuckyEduPresult.ptest
type educational demo1Pomucky.ptest.hlasitost-3.2022-06-23T06-22-36.565Z.presult
...

Soubor se vzorem výsledku .CSV

Vyplněný test lze konvertovat do formátu CSV nebo XLSX a upravit v aplikaci (MS Excel, ...) poté uložit jako CSV soubor. Česká mutace Excelu ukládá CSV s necelými čísly jako čísla s čárkou. Dále je nutné zvolit kódování češtiny UTF-8, takový soubor uložit do stejného datového uložiště vedle definice testu. Pak lze zadat opět jméno soubor CSV:
test demo1PomuckyEduCsv.ptest
type educational demo1edu2.csv
...

Soubor se vzorem výsledku ve sdíleném dokument Google Sheets

Výsledek testu lze nahrát do sdíleného dokumentu Google Sheets. Ten musí mít následující formát:
 1. 1.
  první řádek obsahuje názvy sloupců case task answer a volitelne min max
 2. 2.
  následující řádky obsahují položky testu a vzorovou odpověď ve sloupci answer
 3. 3.
  List musí být pojmenovaný Sheet1
 4. 4.
  Prováděcí test pak najde opdovídající dvojice case a task a zobrazí vzorovou odpověď
Dokument google sheet, je potřeba sdílet pomocí linku který se vytvoří tlačítkem Share/Sdílet
Tento link pak lze zadat jako zdroj pro edukační mód, viz níže
test demo1PomuckyEduGSheet.ptest
randomstimuli
type educational https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/edit?usp=sharing

Edukační mód pro Ranking2D

Ve výsledku je nutné definovat odpověď v poli answer v tomto formátu
audio[1]160,16|audio[2]255,55|audio[3]381,98
Např. jak je vidět v tabulce sdíleného Google Sheetu
Při vyplňování testu se zobrazí edukativní (vzorové hodnoty) v ranking 2D jinak podbarveny