Česká dokumentace

Referenční příručka editoru pro psychoakustické a psychovizuální testy
Následující dokumenty shrnují vlastnosti editoru PAVE.